Wczytywanie strony...

Coaching menedżerski Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

260 godz.  2 semestry, 37 ECTS

Charakterystyka

a. Koncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na efektywnych warsztatach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwoju umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. 
b. Studia podyplomowe kierowane są do: menedżerów wszystkich szczebli; przedsiębiorców i właścicieli firm; pracowników działów personalnych; osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji; osób mających kontakt z klientem; doradców zawodowych, trenerów i konsultantów; specjalistów i ekspertów różnych branż; pedagogów i psychologów; osób nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiągania celów osobistych i zawodowych; osób  chcących  wykonywać  zawód  coacha. 

Charakterystyka efektów uczenia się

W ramach studiów ujęto następujące  zagadnienia: kształtowanie relacji coachingowej - kontrakt, interakcja, kierownik-pracownik, teoria coachingu, trening interpersonalny, doskonalenie  komunikacji interpersonalnej w  organizacji, doskonalenie  procesu  motywowania  pracowników, metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, efektywne  przywództwo w organizacji, nurty i nowe podejścia w coachingu, coaching grupowy, budowa  zespołów  pracowniczych, uwarunkowania organizacyjne procesu coachingowego, finansowe,  strategiczne przedsiębiorstwa, etyka w pracy coacha -  kierownika, mentoring w coachingu.

Warunki/zasady kwalifikacji

ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia

Wysokość czesnego

3900  PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym - sobota i niedziela (12 zjazdów- rocznie ), średnio zjazdy raz  lub  dwa  razy  w  miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów, przeprowadzenie 30 sesji coachingowych oraz napisanie pracy końcowej.

Dodatkowe informacje

Podstawową  formą  prowadzenia  zajęć  są  warsztaty, jak  również  wykład  oraz  ćwiczenia. 

Kierownik studiów podyplomowych

Kierownik nadzorujący 

dr Tomasz Wierzejski

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

dr Waldemar Kozłowski

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło

Kontakt

Sekretariat:  ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9, 10-719 Olsztyn

 

Kontakt

tel. 89 524 55 56; 882-788-008

email: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Kierownik merytoryczny - dr Waldemar Kozłowski:  tel. 89 523-43-79; 

 kom. 604-469-001; 

e-mail: wkozlowski@xl.wp.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych, INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 323.  

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.