Wczytywanie strony...

Doskonalenie specjalistyczne z teologii Wydział Teologii

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 6 semestrów

Wydział

Teologii

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

420; 6 semestrów.

Charakterystyka

Propozycja studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich z teologii. Wychodzi ona naprzeciw konieczności doskonalenia zawodowego nauczycieli religii oraz animatorów grup i ruchów religijnych. Istotną rolę odgrywają tu oczekiwania bpa dra Jacka Jezierskiego jako biskupa diecezji elbląskiej, który zaproponował by Wydział Teologii UWM włączył się w proces dokształcania księży tej diecezji. Oferta będzie zatem dotyczyć księży tej diecezji (ok. 10 roczników księży elbląskich na zasadzie obowiązkowej formacji stałej duchowieństwa), księży innych diecezji (Olsztyn; Gdańsk), księży zakonnych, sióstr zakonnych i świeckich nauczycieli religii i innych zainteresowanych osób. 

W perspektywie rozwoju zawodowego studia mają spełniać rolę studiów dokształcających w ramach pracy w szkole i innych instytucjach. W perspektywie kościelnej są pomyślane jako gruntowne podyplomowe studium teologiczne umożliwiające uzyskanie stopni wewnątrzkościelnych (licentiatus theologiae i rok ad doctoratum). Podobne studia realizowane są z sukcesem m.in. przez Wydziały Teologiczne UMK   w Toruniu (Toruń i Pelplin) oraz w UAM w Poznaniu.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych: Doskonalenie specjalistyczne z teologii pogłębia wiedzę, zdobytą wcześniej podczas magisterskich studiów teologicznych. Uzyskuje specjalizację w zakresie teologii, potwierdzoną kanonicznym stopniem licencjata teologii (licentiatus in theologia), który – zgodnie z przepisami kościelnymi zawartymi w Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Sapientia Christiana i załączonymi do tego dokumentu Ordinationes – daje prawo nauczania teologii na wydziałach teologicznych, a także umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego z teologii. Absolwent studiów podyplomowych    z Teologii wykazuje zdolność włączenia się w dialog cywilizacyjny, kulturowy i społeczny, toczący się wewnątrz współczesnego chrześcijaństwa i wokół niego. Posiada umiejętność rozpoznawania różnych stanowisk, poglądów i opinii osób, grup społecznych, a także zdolność wyrażania, oceny i uzasadniania własnych poglądów w świetle wiary i nauczania Kościoła katolickiego. Potrafi w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją, promując integralną humanistyczną wizję życia indywidualnego i społecznego w duchu Ewangelii. 

 

Warunki/zasady kwalifikacji

 - na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia magisterskie z teologii i posiadają kwalifikacje do nauczania religii.

Wysokość czesnego

3200 PLN 

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia odbywają się we wtorki,  8.30-16.30.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia.

Dodatkowe informacje

Osoby duchowne powinny posiadać pisemną zgodę odpowiednich władz kościelnych.

Kierownik studiów podyplomowych

Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Sekretarz

Mgr Sylwia Mikołajczak

Kontakt

Informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: e-mail: sylwia.mikolajczak@uwm.edu.pl  tel. 89 523- 91-20.

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.