Wczytywanie strony...

Ekonomia – rachunkowość budżetowa Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

200/30/2

Charakterystyka

Studia podyplomowe w zakresie Ekonomii-rachunkowość budżetowa mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, dyscypliny i kontroli finansowych sektora finansów publicznych. Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych tematyką rachunkowości w ogóle a rachunkowością budżetową w szczególności, pragnących rozpocząć pracę w sektorze finansów publicznych, przygotowujących się do objęcia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych, kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Program studiów uwzględnia wymogi dotyczące aktualnej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pełnieniem funkcji głównego księgowego w sektorze finansów publicznych.

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie trzyletniej praktyki w księgowości uprawnia do wykonywania zawodu głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 102, poz. 1116 z dnia 27 lipca 2001 r.)

Warunki/zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku

Wysokość czesnego

3 600 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program zajęć obejmuje 200 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się co 3-4 tygodnie (10 zjazdów), w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15.  Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godzin dydaktycznych. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Dodatkowe informacje

-

Kierownik studiów podyplomowych

dr Renata Burchart

Sekretarz

Magdalena Janczyło

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych:  Magdalena Janczyło

10-957 Olsztyn

ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9

tel. 89 524 55 56

email: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.