Wczytywanie strony...

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Wydział Nauk Technicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Technicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

160, 60 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, których obecna lub przyszła praca zawodowa związana jest z procesami produkcyjnymi na etapie projektowania, wytwarzania, bądź eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Są one szczególnie polecane szefom produkcji, kierownikom wydziałów, dyrektorom technicznym, projektantom urządzeń technicznych oraz osobom odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę energetyczną zakładu, ochronę przeciwporażeniową i ochronę odgromową oraz eksploatację urządzeń elektroenergetycznych z urządzeniami dźwigowymi włącznie.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie energetyki wynikające z treści programowych realizowanych na kierunku Energetyka Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. 

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych wraz z nadaniem uprawnień SEP w zakresie elektroenergetycznym do 1 kV lub powyżej, kategorii D (dozór) i E (eksploatacja) zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003.89.828)

Warunki/zasady kwalifikacji

ukończone studia wyższe

Wysokość czesnego

3 200 zł

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym 10. zjazdów, w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest 16 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co  cztery tygodnie 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

egzamin 

Kierownik studiów podyplomowych

Dr Michał Duda

Sekretarz

 mgr Joanna Chrząstek

Kontakt

 Tel. 89 523 36 03;  e-mail: joanna.chrzastek@uwm.edu.pl; e-mail:  michal.duda@uwm.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: tel. 89 523 36 03, adres: Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 11 pokój: E 202)

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.