Wczytywanie strony...

Ichtiologia i akwakultura

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt 

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

160, ECTS: 60, liczba semestrów: 2

Charakterystyka

Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie ichtiologii

i akwakultury, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych potrafią prowadzić rybacką działalność produkcyjną z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, przepisów prawnych i ochrony środowiska.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy)

w gospodarstwach rybackich, Polskim Związku Wędkarskim, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

Charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent studiów podyplomowych „Ichtiologia i akwakultura” jest przygotowany do planowania, prowadzenia i kontroli działalności rybackiej na wodach otwartych, zna zakres obowiązków ichtiologa w gospodarstwie rybackim. Umie rozwiązywać problemy gospodarki rybackiej. Potrafi ocenić wpływ rybactwa na środowisko. Zna podstawowe zasady zabiegów biomanipulacyjnych oraz posiada wiedzę na temat zabiegów genetycznych, stosowanych w produkcji rybackiej. Ma podstawy ichtiopatologii i profilaktyki schorzeń, zna zasady badania surowca i przetwórstwa produktów pochodzenia rybnego. Zna zasady działania urządzeń rybackich oraz urządzeń pomiarowych.

Absolwenci mogą być zatrudniani, jako ichtiolodzy nie tylko w gospodarstwach produkcyjnych jeziorowych i stawowych, ośrodkach zarybieniowych oraz Polskim Związku Wędkarskim, ale też na terenie obszarów chronionych (parki narodowe i krajobrazowe). Mogą również pracować, jako inspektorzy nadzoru rybackiego

w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w Państwowej Straży Rybackiej.

Warunki/zasady kwalifikacji

kolejność zgłoszeń w systemie IRK

Wysokość czesnego

3 400 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę. Łączna liczba zjazdów 10. Na każdym zjeździe realizowane jest około 16 godzin dydaktycznych. Zjazdy realizowane są średnio co 4 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zaliczenie przedmiotów objętych tokiem nauczania, przygotowanie i obrona pracy końcowej, wniesienie opłaty za świadczenie usługi edukacyjnej.

Kierownik studiów podyplomowych

 prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś 

Sekretarz

mgr inż. Marta Wasiak  

Kontakt

mgr inż. Marta Wasiak, 89 523-37-54, martaw@uwm.edu.pl  

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.