Wczytywanie strony...

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności Wydział Nauki o Żywności

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauki o Żywności

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

196 godzin dydaktycznych, 2 semestry, 60 ECTS

Charakterystyka

Cel - nabycie i/lub uzupełnienie wiedzy zawodowej z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, z elementami inżynierii jakości. Adresaci: pracownicy zakładów produkcji i obrotu żywnością, pracownicy jednostek urzędowej kontroli żywności, pracownicy jednostek certyfikujących

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowników oraz pełnomocników ds. jakości i/lub bezpieczeństwa żywności w zakładach przetwórstwa żywności (wszystkich branż), żywienia zbiorowego (stołówkach, restauracjach, barach) i obrotu żywnością (hurtowniach i sklepach spożywczych). Absolwenci nabywają umiejętności transferu wiedzy teoretycznej i stosowania praktycznych metod oraz narzędzi służących do łączenia zakładowych programów bezpieczeństwa żywności z narodowymi planami poprawy zdrowia publicznego. Absolwenci uzyskują pogłębioną wiedzę dotyczącą projektowania, wdrażania i utrzymania systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności (ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, GLOBALGAP) w gospodarce żywnościowej oraz praktycznego stosowania narzędzi doskonalenia ww. systemów. 

Warunki/zasady kwalifikacji

Ukończone studia wyższe pierwszego stopnia

Wysokość czesnego

3 990 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy w systemie niestacjonarnym – 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych (sob. 8.30-19.00, niedz. 8.00-15.30) w cyklach miesięcznych. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Zaliczenie ćwiczeń i wykładów, napisanie pracy końcowej, zaliczenie testów, uregulowana opłata za czesne i za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Dodatkowe informacje

Możliwość rozłożenia czesnego na raty

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Waldemar Dzwolak

Sekretarz

 dr inż. Michalina Gałgowska

Kontakt

kierownik - tel. 89 523 34 02, kom. 502 381 798, e-mail: waldekdz@uwm.edu.pl; sekretarz studiów podyplomowych: dr inż. Michalina Gałgowska; e-mail: michalina.galgowska@uwm.edu.pl ; adres: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, ul. M. Oczapowskiego 7, 10-719 Olsztyn; pokój nr 126 i 128

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.