Wczytywanie strony...

Odnawialne źródła energii Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

Liczba godzin dydaktycznych 240, 60 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Celem kształcenia jest uzyskanie przez słuchaczy gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w duchu rozwoju zrównoważonego. Studia adresowane są do szerokiego grona odbiorców m.in: nauczycieli; pracowników jednostek administracji samorządowej i rządowej; firm związanych z gospodarką energią; firm konsultingowych i doradczych; osób indywidualnych zainteresowanych tematyką OZE. Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby odnawialnych źródeł energii (OZE); urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, elementy montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; energetykę wiatrową i wodną; energetykę słoneczną, geotermalną i magazyny energii; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; technologie produkcji biopaliw z rolniczych surowców energetycznych; laboratorium oceny biopaliw; instalacje bioenergetyczne; zrównoważony rozwój OZE (LCA); rachunek ekonomiczny, zarządzanie i efektywność energetyczną OZE; technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe; technologie informacyjne (IT) w inwestycjach ekoenergetycznych; aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, prawne i ekonomiczne OZE.

 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwenci studiów podyplomowych „Odnawialne Źródła Energii” posiadają wiedzę umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu odnawialnych źródeł energii w tym: ekoenergetyki, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, agroeneretyki, technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych 

i termochemicznych procesów konwersji biomasy i odpadów do wtórnych nośników energii i paliw; zaawansowanych technologii wykorzystania energii słonecznej, wiatru, wody i geotermalnej; kosztorysowania, projektowania, montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, zarządzania i finansowania OZE. Absolwenci mają przygotowanie do podjęcia pracy w szkolnictwie stopnia średniego; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w firmach związanych 

z gospodarką energią; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku odnawialnych źródeł energii; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania 

i dystrybucji energii z OZE.

Warunki/zasady kwalifikacji

O uczestnictwo mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK. Po zakwalifikowaniu na Studia Podyplomowe do sekretariatu studiów (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, 10-724 Olsztyn, Pl. Łódzki 3, pok.410) należy dostarczyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, kserokopię dowodu osobistego - str. 1,2.

Wysokość czesnego

4500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (6 zjazdów w semestrze), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20. godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - trzy tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów.

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Rozpoczęcie kolejnych edycji studiów uzależnione jest od liczby zarejestrowanych Kandydatów. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na raty.

Kierownik studiów podyplomowych

Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. zw.

Sekretarz

Dr inż. Monika Makowska 

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz dr inż. Monika Makowska, tel. 089 5234880, oze@uwm.edu.pl, khrin@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl/cbeo/oze/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.