Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Prawo pracy Wydział Prawa i Administracji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

 

Wydział

Prawa i Administracji

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

156 godz.; 30 punktów ECTS

Charakterystyka

Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu prawa pracy. Oferta skierowana jest do osób, które w codziennej praktyce muszą stosować przepisy prawa pracy (przede wszystkim pracowników działów kadr i płac, zajmujących się zarządzaniem personelem), ale także dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba kończąca studia podyplomowe ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą instytucji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w tym w pogłębionym zakresie zna rozwiązania prawne dotyczące m.in. czasu pracy, wynagrodzeń, odpowiedzialności pracowniczej, urlopów pracowniczych, zakazu konkurencji, ochroną danych osobowych w zatrudnieniu oraz działalności socjalnej pracodawcy. Dzięki temu absolwent jest gotowy do samodzielnego rozwiązania praktycznych problemów prawnych związanych z kierunkiem studiów podyplomowych oraz ma kompetencje do krytycznej oceny i analizy przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych.  

W związku z tym absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia spraw kadrowych w zakładzie pracy, a także do kierowania zespołami zajmującymi się tymi zadaniami. 

Warunki/zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Wysokość czesnego

3000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (10 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 16 godziny dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Uzyskanie zaliczeń na ocenę z wszystkich przedmiotów.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Katarzyna Jaworska

Sekretarz

mgr inż. Katarzyna Ustaszewska

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: Katarzyna Humińska tel. 89 524-64-93; e-mail:katarzyna.huminska@uwm.edu.pl; adres: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, ul. Warszawska 98 , pok. 10; 10-702 Olsztyn)

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.