Wczytywanie strony...

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

180, ECTS:60, 2 semestry

Charakterystyka

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w przemyśle paszowym, gospodarstwach hodowlanych i produkcyjnych, w doradztwie rolniczym oraz niektórych działach służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego.

Charakterystyka efektów uczenia się

Słuchacze studiów otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu produkcji pasz przemysłowych oraz żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Ponadto będzie możliwość wymiany doświadczeń oraz wykonywanie analiz i ćwiczeń umożliwiających sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej. Wykształcenie specjalistyczne dotyczy realizacji procesu technologicznego mieszanek pasz przemysłowych z uwzględnieniem ekonomiki oraz szczegółowej oceny jakości produktu, a także doradztwa żywieniowego.

Warunki/zasady kwalifikacji

Zapisanie się na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), https://irk.uwm.edu.pl/pl/; złożenie wymaganych dokumentów (podanie i kwestionariusz osobowy - wydrukowane z systemu IRK, oryginał, odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych) – wysłane listem poleconym lub złożone osobiście na adres podany w kontakcie; uiszczenie opłaty – czesnego za studia (w terminie i na konto podane po ogłoszeniu wyników rekrutacji). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysokość czesnego

3 600 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 18 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co trzy - cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów oraz zadanie egzaminu końcowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego przepisami Uczelni.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 20 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz studiów podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. zw.

Sekretarz

Beata Jaworowska

Kontakt

Kierownik:  prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. zw.

 tel.  89 523 35 24 ; e-mail: krzysztof.lipinski@uwm.edu.pl;

Sekretarz:  Beata Jaworowska

tel. 89 523-34-05; tel. 501 286 773;  e-mail: beata.jaworowska@uwm.edu.pl

adres: Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

ul. M. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.