Wczytywanie strony...

Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

230/30/2

Charakterystyka

Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności o zasadach prowadzenia rachunkowości w polskich podmiotach gospodarczych. Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych problematyką rachunkowości podmiotów gospodarczych, pragnących rozpocząć pracę na stanowisku księgowego, przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia usługowego biura rachunkowego, menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami w oparciu o rachunek ekonomiczny. 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]: Nabyte umiejętności pozwolą na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych za pośrednictwem biura rachunkowego oraz efektywne konkurowanie na rynku pracy w ramach własnej działalności gospodarczej. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pełnych ksiąg handlowych.

Warunki/zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku.

Wysokość czesnego

4 000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program zajęć obejmuje 230 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się co 3-4 tygodnie (12 zjazdów), w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15.  Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godzin dydaktycznych. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Dodatkowe informacje

-

Kierownik studiów podyplomowych

Kierownik nadzorujący 

dr Tomasz Wierzejski

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło

Kontakt

Sekretariat:  ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9, 10-719 Olsztyn

Kontakt

tel. 89 524 55 56; 882-788-008

e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Kierownik merytoryczny - dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM:  

tel. 89 523-45-30; 

e-mail: m.cyganska@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, ul. Oczapowskiego 4, pok. 309.  

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.