Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Socjoterapia Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

310 godz.+ 150 godz. praktyki, razem 460gdz.; ECTS:  90 punktów; semestry: 3

Charakterystyka

Istniejące potrzeby społeczne prowadzenia socjoterapii wynikające ciągle z narastających zagrożeń w funkcjonowaniu rodzin i zagrożeń cywilizacyjnych dotyczących przede wszystkim dzieci i młodzieży ale także dorosłych czy też konieczności profesjonalnego wsparcia osób doznających trudności/ opieka społeczna, ośrodki wsparcia, placówki medyczne, wykluczenie społeczne,../ Adresaci to: pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pracownicy  socjalni, terapeuci zajęciowi, terapeuci pracujący z grupami, kuratorzy, księża, pracownicy biur szkoleniowych, psycholodzy.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Uzyskane kwalifikacje: zawód socjoterapeuty, uprawnienia do prowadzenia profilaktyki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych i resocjalizacyjnych.

Absolwent posiada uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu: teorii i praktyki socjoterapii, pracy z grupą, zaburzeń zachowania i dewiacji w świecie dzieci, młodzieży i dorosłych, diagnozy socjoterapeutycznej, szkoły dla rodziców i wychowawców, terapii poznawczej i terapii skoncentrowanej  na rozwiązaniach, opieki nad dzieckiem i pracy systemowej z jednostką potrzebującą pomocy, kurateli, profilaktyki i aksjologii oraz samoświadomości.

Podyplomant posiada szerokie umiejętności w zakresie: sporządzania diagnoz socjoterapeutycznych, projektowania i prowadzenia działań pomocowych/socjoterapeutycznych, sporządzania korektur, tworzenia i realizacji programów socjoterapeutycznych i zajęć warsztatowych z zakresu szeroko pojętej profilaktyki, interwencji, terapeutyczne, prowadzenia poradnictwa, pracy z rodzicami, prowadzenia warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Słuchacz w ramach kompetencji ma dużą świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji aby być profesjonalistą, odznacza się dużą odpowiedzialnością, utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami mu powierzonymi, zna zasady etyki zawodowej.

Warunki/zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń i rozmowa na pierwszym spotkaniu organizacyjnym

Wysokość czesnego

4.500 PLN. Możliwość płatności w ratach

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym: 310 godz./ sobota – niedziela/, Na każdym zjeździe jest realizowane ok. 20godz. 
dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów dydaktycznych i zaliczenie praktyki, obrona pracy końcowej napisanej w ramach praktyki socjoterapeutycznej.

Dodatkowe informacje

Studia te są realizowane z powodzeniem od 2000 roku 

Kierownik studiów podyplomowych

prof.zwycz.dr hab. Andrzej Olubiński

Sekretarz

Aleksandra Kurkowska

Kontakt

tel: 895246264, kom.: 609040201,  e-mail: aleksandra.kurkowska@uwm.edu.pl, adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 18           

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.