Wczytywanie strony...

Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

230 godzin, 30 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia podyplomowe ZMADiDMwB przygotowują słuchaczy do zarządzania danymi poprzez nabycie umiejętności ich przetwarzania, analizowania oraz wnioskowania na ich podstawie za pomocą metod i technik analizy danych. Celem studiów jest nabycie  szczegółowej wiedzy z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych oraz umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. 

Studia mają na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych jako analitycy w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej i innych.  

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów podyplomowych Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie posiada wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych oraz umiejętności pozwalające na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów. Absolwenci tego kierunku posiadają teoretyczne podstawy i praktyczne umiejętności niezbędne do analizowania procesów masowych. Znajomość różnorodnych narzędzi informatycznych pozwala absolwentom podejmować zadania z zakresu przetwarzania danych i wnioskowania statystycznego oraz modelowania zjawisk losowych. Są również gotowi do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, działania w sposób przedsiębiorczy, jak również do przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:

  - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

 - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

 Terminy rekrutacji i adresy dostarczania dokumentów są podawane i na bieżąco aktualizowane w systemie IRK – studia podyplomowe.

Wysokość czesnego

5400 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane  w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę, dwa zjazdy w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń (w przypadku ćwiczeń z oceną) oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku wykładów);

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM 

Sekretarz

mgr Kinga Cudna

Kontakt

szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Cudna   tel.  664 31 55 25 email: kinga@matman.uwm.edu.pl  

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.