Wczytywanie strony...

Zarządzanie logistyką Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

178 godzin dydaktycznych; 30 pkt ECTS; 2 semestry

Charakterystyka

Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane są do osób chcących rozwijać umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania procesami logistycznymi w nowoczesnej organizacji. Głównym celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik menedżerskich, szczególnie w zakresie optymalizacji logistycznych systemów produkcji i zaopatrzenia. Słuchacze poznają również zagadnienia logistycznej obsługi klienta, zarządzania zapasami, gospodarki magazynowej oraz gospodarki opakowaniami i odpadami.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Po zakończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie logistyką Słuchacz potrafi:
Stosować podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia do rozwiązywania, racjonalizowania i optymalizowania problemów logistycznych w organizacji.
Formułować, wyjaśniać, analizować i oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie.
Efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych jak i interdyscyplinarnych.
Formułować, wyjaśniać, wdrażać wybrane zagadnienia zarządzania logistycznego poprzez komputerowe wspomaganie.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym - wydruk z IRK
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
1 fotografię o wym. 35x45 mm wykonane bez nakrycia głowy i na jasnym tle oraz  podpisane na odwrocie.

Wysokość czesnego

2 290 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy będą realizowane w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest około 16 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów,
zdanie egzaminu końcowego.

Dodatkowe informacje

-

Kierownik studiów podyplomowych

Kierownik nadzorujący 

dr Tomasz Wierzejski

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

dr Grzegorz Szczubełek

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło

Sekretariat:  ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9, 10-719 Olsztyn

Kontakt

tel. 89 524 55 56; 882-788-008

e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Kierownik merytoryczny - dr Grzegorz Szczubełek:  tel. 89 523-36-69; 

kom. 723-703-786  

e-mail: grzegorz.szczubelek@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Rynku i Konsumpcji, plac Cieszyński 1, pok. 329

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.