Wczytywanie strony...

Żywienie człowieka i dietetyka Wydział Nauki o Żywności

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Wydział Nauki o Żywności

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

353 godziny dydaktyczne, 60 punktów ECTS, 3 semestry

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest przedstawienie najnowszej wiedzy, opartej na faktach naukowych, związanej z żywieniem człowieka i dietetyką. 

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów. Preferowane będą osoby po kierunkach związanych z żywnością i żywieniem, towaroznawstwem, przemysłem spożywczym, medycyną, naukami biologicznymi i innymi związanymi ze zdrowiem człowieka.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Efektem kształcenia jest opanowanie przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z żywieniem człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób dietozależnych niezbędnych do prowadzenia profesjonalnych usług żywieniowych połączonych z dietoterapią. Absolwent studiów będzie specjalistą z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, odpowiednio przygotowanym do planowania i nadzoru żywienia zbiorowego oferującego posiłki dla ludzi zdrowych i chorych, udzielania samodzielnych porad dietetycznych i prowadzenia profilaktyki żywieniowej. Nauczyciele zdobędą merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych (ze stopniem inżyniera, licencjata lub magistra). W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na studia podyplomowe, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wysokość czesnego

5400 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (18 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co trzy – cztery tygodnie. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa jest: uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę; wykazanie się aktywnością na przedmiotach kończących się zaliczeniem; napisanie pracy końcowej i pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/zywieniepodyplomie

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Małgorzata Anna Słowińska

Sekretarz

mgr Grażyna Grzyb

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela kierownik SPŻCziD: dr inż. Małgorzata Anna Słowińska; tel. 89 523 36 73; e-mail: malgorzata.slowinska@uwm.edu.pl; adres: Katedra Żywienia Człowieka, Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności, ul. Słoneczna 45f, 10-718 Olsztyn

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.