Wczytywanie strony...

  • #Weterynaria

Studiując weterynarię, nauczysz się, jak leczyć małe i duże zwierzęta. Dzięki praktyce zdobędziesz wiedzę o wykonywaniu podstawowych zabiegów chirurgicznych u poszczególnych gatunków zwierząt, a także uzyskasz wiedzę i umiejętności rozpoznawania, leczenia i zwalczania chorób zwierzęcych. W trakcie nauki będziesz uczestniczyć w wykładach, seminariach, kuratoriach klinicznych, ćwiczeniach (audytoryjnych, laboratoryjnych, klinicznych, sekcyjnych i terenowych) oraz w praktykach hodowlanych, klinicznych i sanitarnych. Program na kierunku weterynaria obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty kierunkowe, staże kliniczne i praktyki. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu podstawowych nauk biologicznych i medycznych.

Weterynaria na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu weterynarii możesz pracować w:

  • prywatnej praktyce weterynaryjnej,
  • państwowej służbie weterynaryjnej,
  • prywatnych laboratoriach diagnostycznych,
  • zakładach produkcji zwierzęcej, produkcji pasz i dodatków paszowych,
  • przemyśle farmaceutycznym,
  • instytucjach naukowo-badawczych i naukowo dydaktycznych.

 

 

WETERYNARIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie, 11 semestrów

Zakres: weterynaria, weterynaria (oferta w języku angielskim)

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

89 523 34 40

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru dwóch przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia

2. Chemia lub matematyka lub fizyka

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru dwóch przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (matematyka lub chemia).

Dodatkowych 50 punktów, przyznawanych kandydatom na kierunek weterynaria (z tokiem nauczania w języku polskim), którzy legitymują się świadectwem/dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.