PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Matematyki i Informatyki

Data analysis and engineering

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne, online w czasie rzeczywistym
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 12 000 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 210
ECTS: 30
Język angielski
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane są zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu Google Workspace. Dwa sobotnio-niedzielne spotkania w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z oceną (w przypadku ustalonych ćwiczeń z oceną) oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku wykładów oraz ustalonych ćwiczeń bez oceny) oraz osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje oraz program do pobrania na stronie psi.wmii.pl

Kierownik

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

Sekretarz

mgr Kinga Lecko
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Słoneczna 54, pok E0/16, 10-710 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!