PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Społecznych

Doradztwo zawodowe i personalne

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 200 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 255
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 255 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 145 godzin wykładów i 110 godzin ćwiczeń). Dodatkowo słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w szkole w łącznym wymiarze 90 godz.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów i wydania dyplomu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest absencja do 20% wymiaru godzin); uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów, zaliczenie praktyki na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Kierownik studiów

dr Marcin Warmiński

Sekretarz

mgr Magdalena Górzyńska-Ćwikła
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pokój B1.39
image
image
image

Zapisz się na studia!