PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Społecznych

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Wysokość czesnego: 6 300 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 450 + 180 praktyk
ECTS: 50
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia podyplomowe trwają trzy semestry, a zajęcia w kolejnych semestrach realizowane są w następujących formach:

  • Semestr I: Zajęcia realizowane przy wykorzystaniu platformy zdalnego nauczania.
  • Semestr II i III: Zajęcia realizowane stacjonarne w siedzibie uczelni.

Zajęcia realizowane są w cyklach: piątek, sobota i niedziela.  Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie przez Słuchacza/Słuchaczkę w określonym terminie wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów.

Kierownik studiów

dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM

Sekretarz

mgr Anna Łowicka
Wydział Nauk Społecznych ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pokój B1.29
image
image
image

Zapisz się na studia!