PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Społecznych

Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: bezpłatne (finansowane z MEiN)
Liczba godzin dydaktycznych: 130
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia będą realizowane niestacjonarnie, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchacza w określonym terminie wszystkich przewidzianych programem studiów zaliczeń (z oceną lub bez oceny w przypadku praktyki).

Dodatkowe informacje

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Kierownik

dr Tomasz Nowakowski

Sekretarz

mgr Magdalena Jaworowska-Walczak
Wydział Nauk Społecznych ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pokój B1.33
image
image
image

Zapisz się na studia!