PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Technicznych

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 800 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 160
ECTS: 40
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę (10 zjazdów). Na każdym zjeździe realizowanych jest 16 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obecność i aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów dydaktycznych.

Kierownik studiów

dr Michał Duda

Sekretarz

mgr Joanna Chrząstek
Wydział Nauk Technicznych ul. M. Oczapowskiego 11, pokój: E 202, Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!