PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 800 zł (możliwość dofinansowania)
Liczba godzin dydaktycznych: 260
ECTS: 32,5
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (11 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godziny dydaktyczne. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa – cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu; uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) lub zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów; na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych ostateczny wynik wpisuje się na podstawie obliczonej średniej z egzaminów i zaliczeń końcowych wg kryteriów zawartych w regulaminie studiów podyplomowych UWM w Olsztynie (§5 pkt. 10 – do 3,50 – dostateczny, 3,51-4,50 dobry, od 4,51 – bardzo dobry); dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia.

Kierownik

dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek

Sekretarz

dr hab. Inż. Mirosław Orzechowski, prof. UWM
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa ul. M. Oczapowskiego 8, 10-718 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!