PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Geoinżynierii

Gospodarka nieruchomościami
i podstawy geodezji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne hybrydowe (na miejscu i online)
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 200 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 210
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia trwają 2 semestry. Odbywają się w systemie hybrydowym (12 zjazdów) w soboty i niedziele. Wykłady prowadzone są zdalnie, na bezpłatnej platformie Google Meet, zajęcia praktyczne realizowane są w siedzibie Uczelni. 

Łącznie realizowanych jest 210 godzin dydaktycznych: wykładów i zajęć praktycznych, w tym 90 godzin zdalnie (on-line) i 120 godzin stacjonarnie w Uczelni.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów, przygotowanie pracy końcowej i obrona jej podczas wewnętrznego egzaminu. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami i podstaw geodezji według wzoru określonego przepisami Uczelni.

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji do 30 października i 25 lutego. Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 20 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Studiów Podyplomowych.

Kierownik

dr hab. inż. Tomasz Podciborski

Sekretarz

dr inż. Jan Kuryj
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej Wydziału Geoinżynierii ul. Prawochenskiego 15, pok. 302
10-720 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!