PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Teologii

Hagiologia kulturowa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 1 700 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 190
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w formie online [aplikacja: GoogleMeet], w dni powszednie (w godzinach popołudniowych i wieczornych, średnio 6 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu dwóch lub trzech dni w tygodniu). Częstotliwość: 15 tygodni w semestrze zimowym, 15 tygodni w semestrze letnim.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa jest: uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę; wykazanie się aktywnością na przedmiotach kończących się zaliczeniem; napisanie pracy końcowej i jej zaliczenie z oceną pozytywną.

Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Sekretarz

dr Ewa Czaplicka
Wydział Teologii ul. Hozjusza 15, pokój 22, 11-041 Olsztyn.
image
image
image

Zapisz się na studia!