PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Hortiterapia

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 900 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 261
ECTS: 64
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia przewidziane w programie studiów będą prowadzone w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału, natomiast ćwiczenia praktyczne i terenowe na terenie Ogrodu Dydaktyczno-Doświadczalnego w Kortowe, w Arboretum Leśnym Warmii i Mazur w Kudypach.

Organizacja toku studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podstawie uzyskanych zaliczeń z egzaminów (pisemnych, ustnych) oraz zaliczeń innych przedmiotów przewidzianych z programie studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

W przypadku gdy nie zostanie zebrania grupa, termin rekrutacji oraz zakończenia kwalifikacji może ulec zmianie.

Kierownik

dr inż. Beata Płoszaj - Witkowska

Sekretarz

mgr Ewa Warcaba
Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa ul. Prawocheńskiego 17, 10-727 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!