PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka dla nauczycieli

studia kwalifikacyjne

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Wysokość czesnego: bezpłatne (finansowane z MEiN)
Liczba godzin dydaktycznych: 390
ECTS: 34
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę, dwa zjazdy w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z oceną (w przypadku ustalonych ćwiczeń z oceną oraz wykładów z oceną), uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku ustalonych ćwiczeń bez oceny oraz w przypadku wykładów bez oceny), uzyskanie w określonym terminie zaliczeń z oceną w przypadku praktyk pedagogicznych oraz osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje oraz program do pobrania na stronie psi.wmii.pl

Kierownik

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

Sekretarz

mgr Kinga Lecko
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Słoneczna 54, pok E0/16, 10-710 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!