PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Integrowana produkcja i ochrona roślin

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 400 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 210
ECTS: 60
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WRiL UWM w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Ochrony Roślin PIB, Instytutu Praktycznego Sadownictwa oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podstawie uzyskanych zaliczeń z egzaminów (pisemnych, ustnych) oraz zaliczeń pisemnych z przedmiotów przewidzianych z programie studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy.

Kierownik

prof. Bożena Kordan

Sekretarz

dr hab. Marta Damszel
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej ul. Prawocheńskiego 17, pok. 108F, 10-721 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!