PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Ekonomicznych

Master of Business Administration

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: (informacja wkrótce)
Liczba godzin dydaktycznych: 305
ECTS: 32
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program zajęć obejmuje 305 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym, w systemie hybrydowym.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem studiów.

Kierownik

dr Marek Siemiński

Kierownik merytoryczny

dr Tomasz Wierzejski

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło
Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Oczapowskiego 4, pok. 09, 10-719 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!