PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Społecznych

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 500 PLN
Liczba godzin dydaktycznych: 360
ECTS: 32
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym w trybie on-line (16 zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie zaliczeń z oceną i zdanie egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, a także przygotowanie pracy końcowej w trakcie seminarium dyplomowego oraz obrona jej po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w ramach seminarium dyplomowego.

Dodatkowe informacje

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane będą w formule on-line.

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM

Sekretarz

mgr Marta Bartczak
Wydział Nauk Społecznych ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pok. B2.10
image
image
image

Zapisz się na studia!