PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Prawa i Administracji

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 600 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 202
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (13 zjazdów), w soboty w godzinach od 8.00 do 14.45 (8 godzin) i w niedziele od 8.00 do 14.45 (8 godzin).

Na każdym zjeździe realizowanych jest około 16 godziny dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Uzyskanie zaliczeń na ocenę ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia i zdanie egzaminu końcowego.

Kierownik studiów

dr Marcin Adamczyk

Sekretarz

mgr inż. Katarzyna Ustaszewska
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie ul. Dybowskiego 13, p. E1.08, 10-723 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!