PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Odnawialne źródła energii

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 500 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 240 (120 online)
ECTS: 60
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia prowadzą pracownicy z trzech Wydziałów UWM. Studia podyplomowe 2-semestralne, prowadzone hybrydowo (stacjonarnie i online). Czas trwania: 240 godzin, w tym 120 godzin online (60 punktów ECTS). Termin rozpoczęcia studiów: po kwalifikacji minimalnej grupy osób (październik/listopad 2023 r.)

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” uzyskane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzą pracownicy z trzech Wydziałów UWM (Rolnictwa i Leśnictwa, Nauk Technicznych, Geoinżynierii). 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych.

Kierownik

prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski

Sekretarz

Wydział Rolnictwai Leśnictwa, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olszynie ul. Plac Łódzki 3; pok. 410; 10-719 Olsztyn;
image
image
image

Zapisz się na studia!