PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Społecznych

Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Wysokość czesnego: bezpłatne (finansowane z MEiN)
Liczba godzin dydaktycznych: 495
ECTS: 48
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych w trybie hybrydowym, tj. zajęcia w uczelni, zajęcia zdalne (on-line), na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: co tydzień.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Uzyskanie w określonym terminie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.

Dodatkowe informacje

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Kierownik

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Pracownik ds. planowania i ewaluacji

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM

Sekretarz

mgr Anna Łowicka
Wydział Nauk Społecznych ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pok. B1.29
image
image
image

Zapisz się na studia!