Wczytywanie strony...

Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

 

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Opis

Nazwa studiów podyplomowych: Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Wydział: Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych: ECTS, liczba semestrów: 495 godzin dydaktycznych, 48 punktów ECTS, 3 semestry (realizowane od czerwca 2023 do września 2024)

Charakterystyka: Studia podyplomowe „Pedagog specjalny w edukacji włączającej” (studia kwalifikacyjne) przygotowują do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pedagogów i pedagogów specjalnych.

Charakterystyka efektów uczenia się: Efekty uczenia się na studiach podyplomowych umożliwiają profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w edukacji włączającej. Absolwent studiów podyplomowych kwalifikacyjnych prezentuje postawę otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w szczególności: dokonywania oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i metod diagnostycznych; konstruowania, realizowania i ewaluowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; skutecznego nauczania grup zróżnicowanych z wykorzystaniem współczesnej metodyki uniwersalnego projektowania nauczania oraz technologii informacyjnej; kształtowania właściwych relacji w grupach rówieśniczych oraz wspomagania rozwoju kompetencji społecznych.

Warunki/zasady kwalifikacji: warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie przez kandydata studiów wyższych:

  • jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • LUB jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (każda specjalność) oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego;

Zasady naboru:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat:

  • rejestruje się w elektronicznie na stronie https://irk.uwm.edu.pl/pl
  • składa w Sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) dokumenty rekrutacyjne - liczy się data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu studiów

Dokumenty rekrutacyjne:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu IRK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kopia dyplomu.

Wysokość czesnego: finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Organizacja toku studiów podyplomowych: Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych w trybie hybrydowym, tj. zajęcia w uczelni (Wydział Nauk Społecznych, Olsztyn, ul. Żołnierska 14), zajęcia zdalne (on-line), na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: co tydzień.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa: uzyskanie w określonym terminie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Sekretarz:

mgr Anna Łowicka;

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM – pracownik ds. planowania i ewaluacji (specjalista edukacji włączającej)

 

Kontakt:

szczegółowych informacji udziela:

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.