PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Prawa i Administracji

Prawo pracy

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 600 zł (możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych)
Liczba godzin dydaktycznych: 156
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (10 zjazdów), w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00 (4 godziny) i w niedziele od 8.00 do 15.00. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Uzyskanie zaliczeń na ocenę ze wszystkich przedmiotów.

Kierownik studiów

dr Katarzyna Jaworska

Sekretarz

mgr inż. Katarzyna Ustaszewska
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie ul. Dybowskiego 13 p. E1.08, 10-723 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!