PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Prawa i Administracji

Prawo zamówień publicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 000 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 178
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych. Zwykle do zrealizowania programu studiów wystarcza 10-11 zjazdów. Harmonogram jest ustalany z uwzględnieniem przerw świątecznych, długich weekendów i ferii świątecznych. Zajęcia realizowane są zwykle w godzinach 9:00 – 17:30. Na potrzeby zajęć Uczelnia udostępnia jedną z nowoczesnych sal wykładowych, wyposażoną w multimedia i klimatyzację.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz złożenie egzaminu końcowego.

Dodatkowe informacje

Grono wykładowców składa się z najlepszych specjalistów w Polsce. Od wielu lat współpracujemy m.in. z pracownikami Urzędu Zamówień Publicznych. Starannie dobrana i sprawdzona kadra zapewnia uczestnikom najwyższą jakość kształcenia. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz dostęp do zasobów Biblioteki UWM, w tym do prawniczych baz internetowych Lex i Legalis. Studia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów

Kierownik studiów

dr Maciej Lubiszewski

Sekretarz

mgr Iwona Wodzińska
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie ul. Dybowskiego 13, 0-723 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!