PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 800 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 180
ECTS: 60
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 18 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co trzy – cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów oraz zadanie egzaminu końcowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego przepisami Uczelni.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 20 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz studiów podyplomowych.

Kierownik

prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. zw.

Sekretarz

Beata Jaworowska
Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt ul. M. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!