PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 2 900 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 255
ECTS: 45,5
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia trwają 2 semestry, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2-3 tygodnie (w sumie 12 zjazdów, 255 godzin).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

  • obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu;
  • uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów;
  • dokonanie pełnej odpłatności za studia

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe są uruchamiane w przypadku zebrania pełnej grupy słuchaczy

Kierownik

dr hab. inż. Anna Bieniek

Sekretarz

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska
Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. R. Prawocheńskiego 21 p. 10, 10-718 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!