PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Społecznych

Przygotowanie do nauczania przedmiotu

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Wysokość czesnego: 6 600 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 625 godzin, w tym 120 godzin praktyki ciągłej
ECTS: 42
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia realizowane są w trybie hybrydowym na zjazdach w soboty i niedziele. Zajęcia realizowane będą w kolejnych semestrach w następujących formach:

Semestr I Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni (165 godzin).

Semestr II Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni (140 godzin). W trakcie realizacji zajęć w II semestrze odbędzie się trening interpersonalny w wymiarze 40 godzin, zajęcia wówczas będą odbywać się podczas jednego weekendu od czwartku do niedzieli w godzinach 8:00-17:00. Obecność podczas całego zajazdu jest obowiązkowa. W II semestrze realizowana jest także praktyka śródroczna, która będzie planowana w piątki (kilka razy w semestrze).

Semestr III Zajęcia realizowane będą przy użyciu narzędzi zdalnego nauczania: Platforma ZOOM lub Google Meet oraz stacjonarnie w siedzibie uczelni (150 godzin).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie przez słuchacza w określonym terminie zaliczeń z oceną i zdania egzaminów z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów,
  • odbycie i pozytywne zaliczenie praktyk pedagogicznych (praktyki śródrocznej i praktyki ciągłej),
  • zrealizowanie podczas praktyk projektu edukacyjnego,
  • uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Kierownik studiów

dr Katarzyna Nosek-Kozłowska

Sekretarz

mgr Magdalena Górzyńska - Ćwikła
Wydział Nauk Społecznych ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pok. B1.39
image
image
image

Zapisz się na studia!