PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Pszczelnictwo i chów dzikich pszczołowatych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 5 200 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 258
ECTS: 55
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest około 16 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego przepisami Uczelni.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 26 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz studiów podyplomowych.

Kierownik

dr hab. Beata Bąk

Sekretarz

Jan Gabruś
image
image
image

Zapisz się na studia!