PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Ekonomicznych

Rachunkowość

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 600 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 230
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program zajęć obejmuje 230 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się co 3-4 tygodnie (12 zjazdów), w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15.  Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godzin dydaktycznych. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Kierownik nadzorujący

dr Marek Siemiński

Kierownik merytoryczny

dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło
Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Oczapowskiego 4, pok. 09, 10-719 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!