Wczytywanie strony...

  • #Administracja

Jesteś tutaj

Administrację możesz studiować również w filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku. Zbuduj swoje kompetencje w zakresie obsługi dokumentacji urzędniczej, samorządowej, biznesowej oraz pracy w małych i dużych przedsiębiorstwach. Rozpocznij naukę w dogodnym dla Ciebie miejscu.

Administracja na UWM Filia w Ełku – i co dalej?

Po ukończeniu administracji możesz pracować w:

  • administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa,
  • służbie cywilnej,
  • administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa,
  • przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze),
  • instytucjach pozarządowych,
  • placówkach kulturalnych,
  • organach partii politycznych,
  • instytucjach krajowych,
  • przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

 

Administracja

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Filia w Ełku

87 621 60 76

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

Nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

 

Stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

 

Olimpiady

Matura międzynarodowa, europejska

 

Matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.