PORTAL REKRUTACYJNY

Administracja (filia w Ełku)

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Administrację możesz studiować również w filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku. Zbuduj swoje kompetencje w zakresie obsługi dokumentacji urzędniczej, samorządowej, biznesowej oraz pracy w małych i dużych przedsiębiorstwach. Rozpocznij naukę w dogodnym dla Ciebie miejscu.

Administracja na UWM Filia w Ełku – i co dalej?

Po ukończeniu administracji możesz pracować w:

  • administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa,
  • służbie cywilnej,
  • administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa,
  • przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze),
  • instytucjach pozarządowych,
  • placówkach kulturalnych,
  • organach partii politycznych,
  • instytucjach krajowych,
  • przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

Zasady kwalifikacji