Wczytywanie strony...

  • #Analityka i zarządzanie publiczne

To jedyny taki kierunek w Polsce! Jest odpowiedzią na aktualne i przyszłe potrzeby społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim wynika z intensywnie zwiększającej się liczby organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, jak i obszarów zadań, jakimi się one zajmują. Uwzględnia aktualne trendy zarządzania w sferze publicznej oraz główne kierunki zmian kultury organizacyjnej. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania publicznego (public governance), pogłębionej analityki i metodologii, przywództwa w sferze publicznej, negocjacji i mediacji, e-governance, analizy ekonomicznej, czy efektywnego kreowania wizerunku w oparciu o public relations i marketing polityczny. Koncepcja kształcenia opiera się na wykorzystaniu najnowszej wiedzy oraz metod dydaktycznych i form kształcenia, które odnoszą się do narzędzi on-line, symultanicznej pracy na dokumentach, opracowywania projektów i analiz case studies.

Analityka i zarządzanie publiczne na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu analityki i zarządzania publicznego możesz pracować w:

  • urzędach i instytucjach publicznych (państwowe, samorządowe),

  • służbach państwowych,

  • agencjach public relations,

  • mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),

  • ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach  badawczych,

  • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO),

  • partiach politycznych i sztabach wyborczych,

  • małych, średnich firmach oraz wielkich korporacjach.

 

Analityka i zarządzanie publiczne

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 88

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język nowożytny

2. Język polski

3. Filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.