PORTAL REKRUTACYJNY

Analityka i zarządzanie publiczne

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

To jedyny taki kierunek w Polsce! Jest odpowiedzią na aktualne i przyszłe potrzeby społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim wynika z intensywnie zwiększającej się liczby organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, jak i obszarów zadań, jakimi się one zajmują. Uwzględnia aktualne trendy zarządzania w sferze publicznej oraz główne kierunki zmian kultury organizacyjnej. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania publicznego (public governance), pogłębionej analityki i metodologii, przywództwa w sferze publicznej, negocjacji i mediacji, e-governance, analizy ekonomicznej, czy efektywnego kreowania wizerunku w oparciu o public relations i marketing polityczny. Koncepcja kształcenia opiera się na wykorzystaniu najnowszej wiedzy oraz metod dydaktycznych i form kształcenia, które odnoszą się do narzędzi on-line, symultanicznej pracy na dokumentach, opracowywania projektów i analiz case studies.

Analityka i zarządzanie publiczne na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu analityki i zarządzania publicznego możesz pracować w:

  • urzędach i instytucjach publicznych (państwowe, samorządowe),
  • służbach państwowych,
  • agencjach public relations,
  • mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),
  • ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach  badawczych,
  • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO),
  • partiach politycznych i sztabach wyborczych,
  • małych, średnich firmach oraz wielkich korporacjach.

Zasady kwalifikacji