PORTAL REKRUTACYJNY

Analiza i kreowanie trendów

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Nowoczesne przewidywanie przyszłości – tak w wielkim skrócie można opisać kierunek, na którym dzięki odpowiednim narzędziom, nauczysz się analizować i diagnozować zjawiska społeczne, gospodarcze, kulturowe, technologiczne czy środowiskowe oraz tłumaczyć je na prosty język. To kierunek oparty na trzech filarach: filozofii, ekonomii i socjologii, które w połączeniu i przy odpowiednim wykorzystaniu, pozwalają interpretować oraz przewidywać wszelkie zmiany. Koncepcja kierunku wpisuje się w ideę innowacji społecznych, stanowiących jedno z najważniejszych wyzwań rozwoju Unii Europejskiej w najbliższych latach.

Analiza i kreowanie trendów na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu analizy i kreowania trendów możesz pracować w:

  • ośrodkach naukowych, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe,
  • innowacyjnych przedsiębiorstwach, administracji publicznej, działach marketingu, bankowości,
  • organizacjach pozarządowych, non-profit i think tankach,
  • instytucjach kultury, oświaty, samorządowych.

Zasady kwalifikacji