Wczytywanie strony...

  • #Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Zastanawiałeś się kiedyś, ile kontroli przechodzi żywność, zanim trafi na rynek? Kto czuwa nad jej bezpieczeństwem, jakością czy przydatnością do konsumpcji? Jakie wymogi stawiane są żywności ekologicznej, tradycyjnej czy tzw. nowej żywności? Jak produkować żywność zgodnie z wymogami prawa żywnościowego, międzynarodowych systemów dotyczących zarządzania jakością w łańcuchu żywnościowym oraz różnych systemów certyfikacyjnych?

Studiując na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI, z pewnością wyspecjalizujesz się w tej dziedzinie. Zajęcia praktyczne, laboratoryjne czy terenowe, prowadzone przez wysokiej klasy kadrę akademicką Wydziału Nauki o Żywności, a także wybitnych praktyków i ekspertów, z wykorzystaniem nowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej, stanowią bowiem podstawę nauczania na tym kierunku.

Wybierz kierunek BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI, gdzie oferujemy Ci:

  • 3,5-letnie studia kończące się uzyskaniem tytułu INŻYNIERA, doskonale przygotowujące do pracy jako specjalista ds. jakości, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności, analityk żywności, specjalista w firmach doradczych i badawczo-rozwojowych związanych z łańcuchem żywnościowym, specjalista ds. certyfikacji żywności i systemów zarządzania jakością, inspektor nadzoru sanitarnego czy handlowego w łańcuchu żywnościowym;
  • możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus do uczelni państw partnerskich – m.in. Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja, Holandia;
  • program studiów stale dostosowywany do potrzeb rynku pracy, w którym zajęcia praktyczne odgrywają kluczową rolę;
  • możliwość poszerzania umiejętności w ramach aktywnie działających na WNoŻ kół naukowych.

 

Więcej o nas:

 

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

 

 

Wydział Nauki o Żywności

89 523 49 83

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Geografia

6. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia lub chemia

2. Fizyka lub matematyka lub geografia

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Geografia

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.