Wczytywanie strony...

  • #Chemia

Jesteś tutaj

W programie studiów większość zajęć stanowią laboratoria i ćwiczenia mające na celu rozwijanie samodzielnego i kreatywnego myślenia, jak również nabycie umiejętności praktycznego zastosowania poznanej wiedzy.

Program studiów na specjalności analityka i diagnostyka chemiczna ukierunkowany jest przede wszystkim na wykształcenie absolwentów w zakresie analityki próbek środowiskowych oraz analityki surowców i produktów.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w wyspecjalizowanych laboratoriach analitycznych (przemysłowych, sanitarno-epidemiologicznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, rolniczych) oraz w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska.

Absolwenci specjalności chemia stosowana uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu chemii środowiska, chemii żywności i kosmetyków oraz technologii chemicznej. Poznają specyfikę pracy i organizacji laboratoriów kontrolno-pomiarowych w zakładach pracy branży chemicznej i rolno-spożywczej.

 

 

CHEMIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

Zakres: analityka i diagnostyka chemiczna; chemia stosowana

 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

89 523 33 16

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia lub chemia

2. Geografia lub matematyka lub fizyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.