PORTAL REKRUTACYJNY

Chemia

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Laboratoria i ćwiczenia stanowią większość zajęć w programie studiów. Dzięki nim rozwiniesz samodzielne i kreatywne myślenie oraz nauczysz się jak w praktyce stosować poznaną wiedzę. Swoje umiejętności możesz rozwijać na specjalności analityka i diagnostyka chemiczna, dzięki której wykształcisz się w zakresie analityki próbek środowiskowych oraz surowców i produktów. Grupa przedmiotów kierunkowych uwzględnia chemię ogólną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię analityczną, analizę instrumentalną i technologię chemiczną. Dodatkowe przedmioty, tj. fizyka z elementami biofizyki, biochemia czy toksykologia wzbogacają program studiów i poszerzają horyzonty studentów. 

Zakres kształcenia na kierunku chemia na UWM:

  • analityka i diagnostyka chemiczna

Chemia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu chemii możesz pracować w:

  • wyspecjalizowanych laboratoriach analitycznych (przemysłowych, sanitarno-epidemiologicznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, rolniczych),
  • jednostkach zajmujących się ochroną środowiska,
  • firmie chemicznej czy farmaceutycznej,
  • agencjach ochrony środowiska.

Zasady kwalifikacji