Wczytywanie strony...

 • #Doradztwo podatkowe

Jesteś tutaj

Chcesz prowadzić własną kancelarię doradztwa podatkowego i występować przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych? A może chciałbyś pracować w kancelariach prawnych, organach państwowych lub samorządowych, takich jak:

 • ministerstwo finansów,
 • organy administracji skarbowej (urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej, służba celna),
 • organy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie),
 • organy kontroli i nadzoru (regionalne izby obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli),
 • kancelarie doradztwa podatkowego,
 • kancelarie biegłych rewidentów,
 • kancelarie prawnicze (adwokacie, radcowskie),
 • biura rachunkowe,
 • w działach podatkowych, finansowych lub księgowych sektora prywatnego?

Jeśli tak, wybierz DORADZTWO PODATKOWE!

 

Decydując się na ten kierunek, wybierasz:

 • 3-letnie studia kończące się uzyskaniem tytułu licencjata doskonale przygotowujące do pracy w wyżej wymienionych podmiotach i umożliwiające podejście do egzaminu na doradcę podatkowego,
 • możliwość korzystania z wyjazdów w ramach programu Erasmus do 16 państw partnerskich (40 uczelni) – m.in. Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, Malta,
 • doświadczoną kadrę z zakresu prawa podatkowego, finansów i ekonomii,
 • program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy i ścisłej współpracy z pracodawcami,
 • możliwość uczestnictwa w licznych kołach naukowych i wykładach gościnnych wybitnych specjalistów z kraju i świata.
 

Doradztwo podatkowe

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Forma studiów: licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Prawa i Administracji

89 524 64 08

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

Nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Historia

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 

Stara matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

 

Olimpiady

Matura międzynarodowa, europejska

 

Matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Historia

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.