PORTAL REKRUTACYJNY

Doradztwo podatkowe

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Podczas studiowania kierunku doradztwo podatkowe zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu prawa podatkowego, rynku pracy oraz zrozumiesz zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Nauczysz się również, w jaki sposób właściwie zarządzać przedsiębiorstwem w zakresie podatków oraz jak mieć realny wpływ na jego prawidłowy rozwój.

Doradztwo podatkowe na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu doradztwa podatkowego możesz pracować:

  • we własnej kancelarii doradztwa podatkowego,
  • jako pełnomocnik występujący przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych,
  • w kancelarii prawnej,
  • w organach państwowych lub samorządowych.

Zasady kwalifikacji