Wczytywanie strony...

  • #Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

W trakcie trwania studiów pierwszego stopnia student zdobywa wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego muzyka, animatora kultury, specjalisty szeroko rozumianej edukacji muzycznej. Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne, fortepian, II instrument, emisja głosu, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, instrumentacja, animacja kultury muzycznej, metodyka edukacji muzycznej, edytory nutowe, propedeutyka aranżacji komputerowej, techniki pracy w studio, ruch sceniczny, praca z mikrofonem.

 

OBSZARY ZATRUDNIENIA:

  • instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej,
  • placówki oświatowe: przedszkola (rytmika, zajęcia umuzykalniające), szkoły podstawowe, ponadpodstawowe (nauczyciel przedmiotów muzyka, wiedza o kulturze) oraz inne placówki publiczne i niepubliczne,
  • inne instytucje prowadzące działalność w zakresie edukacji muzycznej.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Tryb studiów: stacjonarne

Forma studiów: licencjackie; 6 semestrów

 

 

Wydział Sztuki

89 524 52 25

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

 

  1. Ocena predyspozycji kandydata – egzaminy praktyczne: 1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie 2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych.
  2. Konkurs ( ranking ) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

- stara matura

  1. Ocena predyspozycji kandydata – egzaminy praktyczne: 1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie 2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych.
  2. Konkurs ( ranking ) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

- olimpiady

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

- matura zagraniczna

  1. Ocena predyspozycji kandydata – egzaminy praktyczne: 1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie 2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych.
  2. Konkurs ( ranking ) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji dwuczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: historia i język polski oraz do oceny predyspozycji kandydata.

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.