Wczytywanie strony...

  • #Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

W trakcie trwania studiów pierwszego stopnia student zdobywa wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego muzyka, animatora kultury, specjalisty szeroko rozumianej edukacji muzycznej. Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne, fortepian, II instrument, emisja głosu, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, instrumentacja, animacja kultury muzycznej, metodyka edukacji muzycznej, edytory nutowe, propedeutyka aranżacji komputerowej, techniki pracy w studio, ruch sceniczny, praca z mikrofonem.

 

OBSZARY ZATRUDNIENIA:

  • instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej,
  • placówki oświatowe: przedszkola (rytmika, zajęcia umuzykalniające), szkoły podstawowe, ponadpodstawowe (nauczyciel przedmiotów muzyka, wiedza o kulturze) oraz inne placówki publiczne i niepubliczne,
  • inne instytucje prowadzące działalność w zakresie edukacji muzycznej.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Sztuki

89 524 52 25

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy - ocenę predyspozycji muzycznych - sprawdzenie umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie na podstawie przesłanych nagrań, sprawdzenie predyspozycji głosowych na podstawie przesłanych nagrań oraz oraz konkurs świadectw.

 

Etap pierwszy – ocena predyspozycji

Sprawdzenie predyspozycji kandydata odbywać się będzie na podstawie przesłanego nagrania wideo na nośniku elektronicznym (w formacie MPEG-4, zalecana płyta CD lub pamięć USB pendrive), które zawiera:

1. Nagranie wykonania przez kandydata dwóch różnych stylistycznie utworów na dowolnym instrumencie muzycznym.

2. Nagranie dowolnej piosenki śpiewanej przez kandydata bez akompaniamentu, a cappella.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy ze sprawdzenia umiejętności praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

 

Etap drugi – konkurs świadectw

NOWA MATURA:

konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych spośród:

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy po sprawdzeniu predyspozycji uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

 

STARA MATURA

Konkurs ( ranking ) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

 

MATURA ZAGRANICZNA

Konkurs ( ranking ) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji dwuczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: historia i język polski oraz do oceny predyspozycji kandydata.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.