Wczytywanie strony...

  • #Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Muzyka gra w Twojej duszy? Idź z jej rytmem i zostań wykwalifikowanym animatorem kultury oraz specjalistą szeroko rozumianej edukacji muzycznej. Zdobądź wiedzę między innymi z zakresu dyrygowania, zespołów muzycznych, fortepianu, emisji głosu, kształcenia słuchu czy harmonii. Naucz się pracy z mikrofonem i biegłego poruszania się w studiu muzycznym. Przed Tobą również kształcenie umiejętności z zakresu ruch scenicznego, edytorów nutowych i propedeutyki aranżacji komputerowej.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej możesz pracować w:

  • instytucjach prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej,
  • placówkach oświatowych: przedszkolach (rytmika, zajęcia umuzykalniające), szkołach podstawowych, ponadpodstawowych (nauczyciel przedmiotów muzyka, wiedza o kulturze) oraz innych placówkach publicznych i niepublicznych,
  • innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie edukacji muzycznej.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Sztuki

89 524 52 25

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy - ocenę predyspozycji muzycznych - sprawdzenie umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, sprawdzenie predyspozycji głosowych oraz oraz konkurs świadectw.

 

Etap pierwszy – ocena predyspozycji

Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie obejmuje:

- wykonanie na wybranym instrumencie z pamięci 2 utworów zróżnicowanych 

stylistycznie,

- czytanie nut a vista (na fortepianie)

Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych obejmuje:

wykonanie z pamięci 2-3 zwrotek pieśni (piosenki) a cappella, w języku polskim, powtarzanie głosem i określanie przez kandydata/tkę rozmiaru inter­wałów (do oktawy i ponad oktawę), powtarzanie głosem składników i określanie przez kandydata/tkę trybu trój­dź­więków (ew. czterodźwięków), powtarzanie głosem krótkich, a następnie dłuższych tematów melodyczno-rytmicznych, analizowanie słuchowe przebiegów melodyczno-rytmicznych (określanie wprowadzanych w powtórzeniach przebiegów zmian) lub określonych przebiegów harmonicznych, realizację (wyklaskiwanie) zadanych prze­biegów rytmicznych.

Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy ze sprawdzenia umiejętności praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Etap drugi – konkurs świadectw

NOWA MATURA:

konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych spośród:

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy po sprawdzeniu predyspozycji uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

 

STARA MATURA

Konkurs ( ranking ) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

 

MATURA ZAGRANICZNA

Konkurs ( ranking ) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji dwuczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: historia i język polski oraz do oceny predyspozycji kandydata.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.